Go Media One – פרסום על אוטובוסים

הוראות סגירה לצד ימיני

צד זה מתאים לקהל יעד: סטודנטים, חיילים, תלמידים, ופנסיונרים

גובה: 74 ס"מ רוחב: 2.10 מטר